PDA

Xem bản đầy đủ : Truyền Kỳ  1. [Truyền Kỳ] Website dự phòng khi có sự cố
  2. [Truyền Kỳ] Khóa không cho bán đồ Full vào Shop Game
  3. [Truyền Kỳ] Level khởi tạo các nv : MG - DL- SM - RF
  4. [Truyền Kỳ] Thông tin về các tài khoản khi tham gia Alphatest
  5. [Truyền Kỳ] Thông tin các Sub máy chủ Truyền Kỳ
  6. [Truyền Kỳ] Open 13h ngày 3/10 - Reset In Game, giới hạn rs, Game dễ chơi, Fix bug agi