Họ tên: Nguyễn Hoàng Huynh
Tuổi: 27
SDT: 0916944352
ID game: huynh