:( cứ 2 3 phút mình lại bị disconec game admin cho giải phap