Họ và Tên : Vũ Minh Tú
Tuổi : 33
Sdt và yahoo :0935 26 22 26
ID game : daominhtu