Tên G : AEVN
Chủ G : MrQTV

Tên G Liên Minh : ChiTon
Chủ G liên minh : MrsRaina

;)