TOP 50 lúc 0h00 09/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Kunz 0 141 400 Blade Master Truyền Thuyết
2 588727 0 137 362 Lord Emperor Truyền Thuyết
3 QTTay 0 132 400 Grand Master Truyền Thuyết
4 Chuate 0 132 400 Lord Emperor Truyền Thuyết
5 LucHongVu 0 130 330 Grand Master Truyền Thuyết

View more latest threads same category: