Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF

BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :


  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIPTOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 LucHongVu 254 Grand Master
2 SaoDem 223 Grand Master
3 QTTay 204 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Kunz 243 Blade Master
2 QTSL 191 Blade Master
3 CoQuenEm 184 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 KissMePls 186 Hight Elf
2 CAGE 184 Hight Elf
3 GauCon 173 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 588727 184 Lord Emperor
2 AnhHermes 183 Lord Emperor
3 daubac 183 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 BingBoong 200 Dimension Master
2 smsmsmsm 188 Dimension Master
3 phupk2 182 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 LOLzz 201 First Class
2 Lucifer12 183 First Class
3 mamakjnh 183 First Class

View more latest threads same category: