- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt


# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 SaoDem 314.108 (1) 220.000 (2) 3
2 KigOfLife 216.540 (5) 2.610.000 (1) 6
3 QTSL 274.548 (2) 160.000 (6) 8
4 0 226.986 (4) 75.000 (8) 12
5 bestriven 161.923 (12) 170.000 (5) 17
6 Horizon 133.578 (15) 175.000 (4) 19
7 588727 125.107 (17) 180.000 (3) 20

View more latest threads same category: