TOP 50 lúc 0h00 09/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Zeus 0 69 214 Soul Master Truyền Kỳ
2 DontCare 0 66 400 Grand Master Truyền Kỳ
3 TheDevil 0 65 400 First Master Truyền Kỳ

View more latest threads same category: