TOP 50 lúc 0h00 12/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 GameOver 0 155 400 Lord Emperor Truyền Kỳ
2 Zeus 0 154 310 Grand Master Truyền Kỳ
3 TrauBo 0 153 400 Lord Emperor Truyền Kỳ
4 ThienKim 0 153 22 Dimension Master Truyền Kỳ
5 LaoLaChet 0 152 400 Hight Elf Truyền Kỳ

View more latest threads same category: