- GHRS được tính theo thứ tự TOP của bạn tại thời điểm bạn thực hiện Reset.
- Thứ Tự top được lấy trong BXH Reset/ Relife: Cập nhật GHRS 3 phút 1 lần.
- Như vậy khi bạn đã Reset đến giới hạn thì bạn phải chờ tụt TOP hoặc chờ đến hôm sau để được Reset tiếp.
- Để theo dõi hôm nay bạn Reset được bao nhiêu lần và khi nào được Reset tiếp nếu bị giới hạn thì hãy vào Mục GHRS và BXH top All để xem mình đang còn bao lần RS.
- Với cách tính này sẽ tạo nên cuộc rượt đổi TOP gay cấn và hỗ trợ tối đa cho Tân Thủ đuổi TOP.


Giới hạn Reset trong ngày thế hệ Truyền Thuyết
TOP Reset tối đa / ngày
Thứ 2 - Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
TOP 1 10 lần / ngày 12 lần / ngày 14 lần / ngày
TOP 2 11 lần / ngày 13 lần / ngày 15 lần / ngày
TOP 3 12 lần / ngày 14 lần / ngày 16 lần / ngày
TOP 4 13 lần / ngày 15 lần / ngày 18 lần / ngày
TOP 5-10 15 lần / ngày 18 lần / ngày 21 lần / ngày
TOP 11-20 20 lần / ngày 24 lần / ngày 28 lần / ngày
TOP 21-30 25 lần / ngày 30 lần / ngày 35 lần / ngày
TOP 31-40 30 lần / ngày 36 lần / ngày 42 lần / ngày
TOP 41-50 35 lần / ngày 42 lần / ngày 49 lần / ngày
TOP > 50 40 lần / ngày 48 lần / ngày 56 lần / ngày

View more latest threads same category: